Keresés
> Részletes keresés
> Keresés törlése


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Gyógyító Fény Gyógyászati és Szociális Közhasznú Alapítvány
Cím: 3078 Bátonyterenye, Jászai Mari út 6.Email: kristalyszanatorium@gmail.com
Web: www.kristalyszanatorium.eoldal.huTelefon: 30/299-8064
Gps: 48.015282, , 19.816726

Bemutatkozás

Telek Istvánné, Farkas Erzsébet Mária, Abba Erzsébet Mária, ahogy Szűz anya elnevezett.

A “Gyógyító Fény” Közhasznú Szociális és Gyógyászati Alapítvány kuratóriumának vagyok a vezetője. Az Alapitvány: Lélekgondozással, Testi betegségekkel, Lelki dolgokkal, Mozgás problámákkal, Masszázsal, Energia -Masszázzsal, Torna gyakolatok megtanitásával, amit a CHI-KUNG, és JUHEYHO gyakorlatokból, állnak!
Mivel mozgás és masszázs terapeuta vagyok, kínai csecsemő és gyerek masszázst is tanulatam.
A Természetgyógyász végzettségemet, az ETI-ben, szereztem. Itt tanultam a kinai csecsemő és gyermekmasszázst is.

AZ Alapitvány 1999- óta müködik, 9 éves szakmai gyakorlatom van!

Termszettgyógyászatott, Jézus Krisztus személyes felkérése, kezdtem tanulni, mivel, azt mondta, ez az én feladatom, és akkor is rám fogja kényszeriteni, ha nem akarom! Az eredeti végzettségem könyvtáros. Jézus és Szűz Mária, 4 éves korom óta foglalkoznak velem! 28 éves, Jézusi és Szűz Anyai tanitás áll, mögöttem! Ez, a tanulás, nagyon intenziven folyt!
Sokat, nagyon sokat voltak velem. Átfogó, Isteni tanítást kaptam tőlük!

Minden embernek ismernie kellene, a lelkét, tudnia, hogy mi a feladata, miért érkezett le a földre, a lelkével beszélni, a lelke tudásához felnőni, és azokat, a tudásokat alkazmazni itt a földön.
Hasonló, mint amit az Arvisurákban olvastunk. A Magyarságnak gondolati úton, beszélgetni az Isteni családdal, tisztán gondolkodni, tisztán hallani, tisztán látni, tisztán érzékelni őket! Erre, csak igen kevés ember képes, aki a rég Árpád -házy lélekkel rendelkezik, vagy kimagasló Isteni lélekkel rendelkezik! Az tudni kell, hogy ez az útolsó idő, itt a komoly megmérettetés ideje jött el!

A jó és a rossz harca eldölt! Jézus 2005. julius 11.-én bejelentette, a végitéletett!
Erről, az egyház, és a komoly előljárok nem beszélnek! Csak, a beavattotak, és látok, hallók tudják ezt! Az emberiség nagy része, nem is tudja, hogy milyen nagy harcok voltak fennt a Mennyben!

A gonosz 126 éven keresztül, itt uralkodott a földön! XIII. Leo Pápa, tette közre, hogy a gonosz átvette a hatalmat a földön. 1884. junius 13.-án történt ez. Ő meghagyta, hogy az emberek 100 éven keresztül erősitsék Mihályel Főarkangyalt, a misék után térden állva imádkozzanak, hogy az égi erők legyőzzék a gonosz erőket!
Az imákból nem lett semmi, így a gonosz Lucifer, 1930-ban átvette, a földön az irányitást, testett öltött. Ekkor, volt a nagy gazdasági világválság, az Isteni dolgok kiirtására került sor!
A gonosz felhatolt a Mennybe is, és ott garázdálkodott. Az Isteni erőket, sakkban tartotta.
A luciferi erők, összefogtak, a szürkékkel, az ufokkal, és megszálták, az égi erőket, és a földi erőket! Nagy harcok voltak, erről, csak a beavatottak tudtak, mivel nagyon nehéz volt, helyzett!
Jézus és Szűz Mária azért kötött szerződést, az emberekkel és a lelkekkel, hogy biztosítsák a jók segítését! De sajnos az emberek nem fejlődtek fel az Isteni tudásra. 2ooo-től, 2oo5-ig állt az Isteni terv, mivel az Égi erők várták a jó lelkek és emberek segitségét a harcokra!
Nagyon sok lélek és ember át állt a gonoszoldalra a megélhetőségükért.
Ezzel, a gonosz erőknek kedveztek, így lett nagyon sok bukott lélek és bukott ember, akiket a gonosz erők az orruknál fogva tudtak vezetni! A világmindenség, ősszefogott, felszabaditották a Mennyet, a Világmindenséget, a Föld felszabadítása most folyik!

A csatákban nagyon sok angyal elesett, és elpusztult.
Jézust és Szűz Máriát, a gonosz erők elfogták és béglyóba tették. A Nagymestereket és a Felemelkedett Nagymatereket, a 40 dimezióból arra akarták rávenni, hogy Jézusért és Máriáért cserébe adják át a teljes Isteni Tudást.
Ekkor kellettek volna, az emberi imák, de a baloldalra tett keresztvetések nem ezt szolgálták.
A baloldali keresztvetés lefogja Jézust és az Isteni Családot, Ezért következett be a végitélet.
Az időjárási viszonyok, mind ezt mutatták! Ezért voltak a nagy esőzések, az árvizek, a cunamik, mert a Nagymesterek, a Felemelkedett Nagymerterek, így akarták felhívni az emberek figyelmét a nagy bajra!
Aki egy kicsit is feltud emelkedni, az láthassa Szűz Mária megvisselt testét és vérző sebeit, Jézus Krisztus agyon gyötörtt testét és vérző sebeit, amit a gonosz luciferi erők, a szürkék erős hadserege okozott rajta!

Az emberek, meg csak mentek a szakadékba! Hittek, a gonosz erőknek, és hagyták magukat megtéveszteni, de ezzel elbuktak!
A bukás végleges! Ők az örök kárhozatba mennek! Az Isteni tudás, nagyon komoly, de ez felelősségteljes dolog is. A szeretet erejével nem csak addig kell foglalkozni amíg kérünk, hanem akkor is, ha az Ég kér tőlünk!

Sok titok, van amit szeretnék, megosztani az emberekkel! Ezért nyitjuk meg ezt a web oldalt.

A Gyógyító Fény Alapítvány és az Arvisurák

A Gyógyító Fény Alapítvány szociális és testi-lelki gyógyászati feladatok ellátására alakult meg, de ezt a feladatát nem csupán az egyénekre terjeszti ki, hanem tágabban – közösségek érdekében – is folytatni kívánja. Előbb kisebb csoportokra, majd nagyobb közösségre, az egész magyarságra vonatkoztatva igyekszik tevékenységét kiterjeszteni. Ennek alapját az Isteni Tudásban és az Arvisurákban találta meg. Ez a két szellemi örökség és kincs, ami azt a bázist adja, amire építkezve, amit terjesztve és kibővítve az igazszólást magáénak vallja.

Az Isteni Tudást az alapítvány kuratóriumának elnöke Telek Istvánné Farkas Erzsébet Mária az Isteni Családtól tisztánlátás és hallás útján gyermekkora óta folyamatosan kapja. Az Úr Krisztus és Istenanya tanították és készítették fel a feladatára.
Az Arvisurákat Paál Zoltán jegyezte le, és a Püski Kiadó adta ki. Ez a hatalmas szellemi kincs a második világháborúban érkezett Magyarországra egy manysi beavatott sámán, partizán személyén keresztül. Szalaváré Tura azzal a küldetéssel jött Magyarországra, hogy népe titkos tudását egy magyar – úz, palóc – beavatottnak átadja. Ő a nagyapjától kapta meg a tudást és ezt a feladatot. Paál Zoltánt egy medvetoron avatta be a titkos tudásba, és ettől kezdve tanította egészen a haláláig, ami a második világháború végén Magyarországon érte. Ezután Paál Zoltán feladata volt a tudás őrzése és lejegyzése.
Paál Zoltán sámánneve Baraca. Ő lett a 24 hun törzs igaz történetének leróvója. Az ősi titkos tudást – ami azért titkos, mert az igazságot elhallgatták és meghamisították – neki kellett lejegyeznie és továbbadnia. Harkai Istvánnak jutott az a feladat, hogy megőrizze és kiadassa. Erre csak 1998-ban került sor, de azóta már három kiadást megért az Arvisura – Igazszólás hatalmas vastag két kötetének kiadása. Nem csoda, hiszen egy egészen más történelem bontakozik ki belőle.
A hamisítatlan valóság az, hogy a hun és a magyar nép tanítói a Szíriuszról azzal a küldetéssel jöttek a Földre, hogy a magasabb Isteni Tudást megtanítsák az embereknek. Ezt a küldetést csak részben tudták teljesíteni. A történelem során ugyanis sok viszontagság és tévedés áldozataként maguk is hibákat követtek el, és ennek következményeként súlyos veszteségeket kellett elviselniük. A sötétség erői ugyanis isteni engedély nélkül lejöttek a Földre, és hatalomra kerültek. Itt aztán minden eszközzel irtották a Fény Gyermekeit, és pusztították az Isteni Tudást. Mára általánossá vált az a hamis történelemkép, amit ők kreáltak azért, hogy hatalmukat megtartsák, és uralmuk alá vessék az egész emberiséget.
Miről is szól az Arvisurák? A Paál Zoltán által leírt Arvisurák 6000 év történelmét foglalják össze, amiben megismerhetjük a 24 hun törzsszövetség történetét és viszontagságait. Kiderül belőle, hogy ez a törzsszövetség volt az elmúlt 6000 év történelmének meghatározó szereplője, hatalmuk, erejük, hatásuk és befolyásuk akkora volt, hogy minden birodalomnak számolnia kellett vele. De nemcsak számolniuk kellett vele, hanem rendszerint le is győzték őket. Persze a harc váltakozó sikerrel zajlott. Az elmúlt kétezer év hozta a hunok és a magyarok történelmében a legtöbb veszteséget. Mára a hunok már csak a történelemkönyv lapjain léteznek, a magyarok létszáma, de főleg történelmi földterülete jelentősen lecsökkent, azonban a hun törzsszövetség népei közül számbelileg ma is a legtöbben vannak.
Történettudományunk és nyelvtudományunk az utolsó kétszáz évben pusztított a legtöbbet nemzeti öntudatunkon. Mára már úgy állítanak be minket, mint akik ezer évvel ezelőtt az ősközösség szintjén tengődtünk, és csak más népek zavartak ide minket a Kárpát-medencébe. Egy jött-ment nép, amely egy régóta lakott területet harc nélkül képes volt elfoglalni, majd ilyen szívósan mégis ezeregyszáz éven keresztül képes volt itt megmaradni? Hiszen a 895-896-os honfoglalást követően is még sokáig rettegtek tőlünk Európa népei, de később is meghatározó tényezői voltunk és maradtunk a kontinens történelmének!
Mi az igazság ezzel szemben? Az Arvisurák szerint hatezer éves – valójában jóval több! – történelmünk igen magasan fejlett civilizációkat mutat fel! Először is – ahogy már említettem – egy magasan fejlett kultúrát kaptunk és hoztunk a Szíriuszról! A Földön a hunok és a magyarok kezdték betiltani pl. az emberevést és az emberáldozatot! Emellett számtalan kulturális vívmányt adtak át a földművelés és az állattenyésztés ismereteitől a fémmegmunkáláson keresztül az írás feltalálásáig! Ezeket az ismereteket vitték el Egyiptomba¸ Mezopotámiába , ezt hirdették az etruszkok is, és ezek innen terjedtek tovább! Nem véletlen, hogy ezeknek a jelentős kultúráknak az eredete mindmáig homályba vész, mert amíg tagadják a magyarság valódi gyökereit, isteni eredetét és tudását, addig ezek a dolgok is homályban fognak maradni!
Az Isteni Tudás tehát jóval ősibb, mint azt eddig tanították! Az Arvisurák leírja azt az Isteni Családot is, amely megteremette és beindította a Föld fejlődését. Eszerint ők a Tóremek. A legfelsőbb, a Hetedik Égben lakott Ata-Isis aranypalotájában, míg felesége Éda ezüstpalotában élt. Ők teremtették a Napot, a Holdat, a fényt, a sötétséget, a tüzet, az esőt, a jeget, a szelet és minden életet. Hét leányuk és hét fiúk született.
Ata-Isis megteremtette a Hatodik Eget, és legkedvesebb fiát, Sis-Tóremet leküldte az Élet Fáján feleségével együtt. Nekik 12 leányuk és 12 fiúk született.
Sis-Tórem megteremtette az Ötödik Eget, és az ott nőtt Élet-Fáján leküldte Numi-Tóremet, a legkisebb fiúkat, hogy népesítse be! Numi-Tórem felesége Joli-Tórem lett. Sis-Tórem az Égigérő Fáról leszakított egy gyümölcsöt, és annak Élet-Magját Numi-Tóremmel leküldte a Negyedik Égbe. Ez eleinte nem népesedett be, de végül Numi-Tórem legkisebb, hetedik fia, akit Világfelügyelő Aranyfejedelemnek vagy délceg Hadúr-Tóremnek is neveznek, lement oda, és ledobott egy gyümölcsöt a Harmadik Égbe. Dédapja, Ata-Isis, nagyapja Sis-Tórem és édesapja Numi-Tórem megparancsolták neki, hogy folytassa a Világteremtő munkát, amit ők megkezdtek. Azt a feladatot bízták rá, hogy teremtse meg a Második Eget, és helyezze el ott a rossz szellemeket és lelkeket. Az ő feladatául jelölték ki az Élet és Halál harcának az irányítását is.
Ugyancsak ő teremtette az Első Eget is. A Nagy-Terembura, a láthatatlan Vaség választja el az Első Eget a felsőbb világoktól. Ebben a Vaségben van a tisztítótűz, ahol a lelkek megtisztulhatnak.
A csillagokat és a bolygókat Sis-Tórem teremtette. Minden Tórem kapott egyet gondozásra. A Szíriuszt Kaltes-istenasszony, a Földet Joli-Tórem kapta meg. Kaltes-istenasszony bolygóján előbb teremtett életet, mit Joli-Tórem, ezért segített neki a Föld benépesítésében és fenntartásában. Hadúr-Tórem látta, hogy Kaltes-istenasszony birodalmában az emberek fejlettebbek, ezért olyan járművet szerkesztett, amivel Kaltes-istenasszony birodalmából a Földre tudtak menni. Ezek közül a látogatók közül aztán néhányan ott maradtak a Földön, és keveredtek a földiekkel. Az Égiektől származó emberek lettek a beavatottak, akik Kaltes-istenasszony birodalmának tudásával is rendelkeztek. Ők alapították meg tehát az igaz Isteni Tudást hordozó vallást!
A Tóremek nagy családja nem volt mentes konfliktusoktól. Mivel a rossz szellemeket is ők teremtették, maguk is „megfertőződtek” a rosszal. Ezért aztán Égi Háborúk keletkeztek köztük, amik a mai napig is tartanak. Sajnos a rossz szellemek a Második Égből felhatoltak a felette lévő Egekbe is, és ott nagy bajokat okoztak, ez vezetett az Isteni Családon belüli ellentétekhez.
Nem nehéz felismerni Hadúr-Tóremben vagy a Világfelügyelő fejedelemben a kereszténységben Jézus Krisztusként ismert Megváltót! Aki egy kicsit is figyelmesen olvassa a tevékenységéről és a feladatairól szóló leírást, az könnyen ráismer! Ő volt és maradt minden időkben az a Világtanító, aki eljött, hogy az embereket tanítsa.
Az 1(B) Arvisura adja a legpontosabb leírását a Tóremeknek és a hunok és magyarok eredetének.
A hunok és magyarok földi történelme nem 6000 évvel ezelőtt kezdődött, csupán a Paál Zoltán által lejegyzett történelem megy vissza eddig az időpontig. Ekkor az eljegesedés elől Ataisz szigetére húzódtak a Hun, az Uruk, az Agabák, az Indijók, a Maják népei. A fehér hunok Góg törzse volt, míg a fekete hunok Magóg törzsét alkották. Ataisz az egykori Lemúria vagy Mu birodalma helyén, a mai Hawaii szigetektől délre volt, és egy nagy kiterjedésű szigetként viszonylag enyhébb éghajlattal rendelkezett.
Ugyancsak az 1(B) Arvisurában olvashatunk arról, hogy milyen gyarmatokat hoztak létre Ataisz szigetéről. Még mielőtt a felmelegedés következtében elsüllyedt volna Ataisz szigete, már telepeket hoztak létre a mai Közép-Amerika területén Indijó Óm néven, a mai Afrika keleti partján Hikszosz Óm néven, a Perzsa-öböltől kissé északra Anina Óm néven, a mai India területén Párszi Ómot alapították meg, a mai Kína területén pedig Agaba Ómot. Ataisz elsüllyedésekor ezekre a gyarmatokra menekültek el. Ők voltak tehát az egyiptomi és a mezopotámiai, valamint az indián kultúrák megalapozói éppúgy, mint az indiai civilizációé is! Ezekről is részletesen lehet olvasni az Arvisurákban.
A Kárpát-medencét akkoriban ők a Melegvizek Birodalmának nevezték, és feljegyzéseik voltak erről a területről, ahonnan az eljegesedés miatt el kellett menekülniük. Miután i. e. 4040-ben Ordoszban – a mai Kína területén – megalakult a 24 hun törzs szövetsége, tudatosan indítottak kalandozásokat a Melegvizek Birodalmának felkeresésére. Ezekből a kalandozásokból többszörös honfoglalás lett.
A Szíriuszról érkezett látogatók hirdették az egyistenhitet, és a fenti törzsekből hozzájuk csatlakozott jó emberek voltak az első egyistenhívők, akiket Magya fejedelemről magyaroknak kezdtek nevezni. A magyar tehát valójában nem is népnév, hanem egy vallás, a legősibb és legtisztább egyistenhívők vallása, szeretetvallás. Ezt a vallást terjesztették aztán a gyarmatokon, és a szíriuszi tudást adták tovább. A magyarok feladata mindenkor a tanítás és a gyógyítás volt. Lehetőleg békében kellett élniük, de amikor szükségessé vált, akkor meg kellett tanulniuk harcolni is, hogy küldetésüket teljesíthessék. Így került sor az utolsó honfoglalás előkészítésére, ami egy rendkívül tudatosan megtervezett és végrehajtott területfoglalás volt.
A Gyógyító Fény Alapítvány ezeket a hagyományokat kívánja széles körben tanítani, és ezekre alapozva további Isteni Tudást feltárni! Ezeket az Arvisura aranylemezeken megőrzött ismereteket és tanításokat kívánja feltárni, és nyilvánosságra hozni, hogy végre a sok hazugság lelepleződjön, és fény derüljön mindarra, amit elhallgattak, eltitkoltak és elferdítettek.
Ezekre alapozva az alapítvány másik célja, hogy olyan társadalmi változásokat indítson el, amik gyökeresen átformálják országunk mai arculatát. Mivel a magyarok küldetése volt az isteni tanok terjesztése, az itt elindított változásoknak határainkon túl is hatást kell majd kiváltaniuk.
Az eszközök ezen változások beindításához csakis isteniek lehetnek szintúgy! Ezek azonban mégsem újak! A vallásokból és a mai ezoterikus, spirituális mozgalmakból egyaránt jól ismert tisztulási, tisztítási folyamatok előzik meg azt, hogy az Isteni Család munkatársai lehessünk. A tisztulásnak testi és lelki-szellemi szinten egyaránt végbe kell mennie, mert emberi életünket teljesen befonta a sötétség erőinek hamis értékrendje, amelyben magunk is felnőttünk és amit magunk is elsajátatottunk. Önmagunkban kell kezdenünk a változást, hogy példát tudjunk mutatni, hogy milyennek várja el az Isteni Család az új világ lakóit. Mert a végítélet nem várat már sokáig magára, és utána a Föld népessége jelentősen le fog csökkenni, mivel csak azok maradhatnak majd meg, akik az új békés és szereteten alapuló világ építésére alkalmasak!

www.kristalyszanatorium.eoldal.huwww.vilagbeke.eoldal.hu,www.vilagbeke2010.eoldal.hu


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink